Hvis jeg kun hadde fått velge en øvelse som jeg fikk ta med meg inn i treningsarbeidet utenom selve løpingen så hadde svaret vært enkelt. Det ville blitt Sprunglauf, eller direkte oversatt til no...